Openbare Bibliotheek Amsterdam | Webshop
Ouderbijeenkomst voor Kinderopvang en Voorscholen
Categorie Voor professionals
Groep kinderopvang, VVE
Prijzen
  • per bijeenkomst € 100,00
Terug

Ouderbijeenkomst voor Kinderopvang en Voorscholen

Waarom is voorlezen belangrijk? Wat lees je voor en hoe doe je dat? Waar vind je digitale prentenboeken? Lees- en taalspelletjes, meertaligheid, allemaal vragen en thema’s die aan bod kunnen komen tijdens een ouderbijeenkomst, waarvan de inhoud in overleg kan worden bepaald.

Uitvoering
Vaste onderdelen van een ouderbijeenkomst zijn de introductie van verschillende actuele (prenten)boeken en informatie over de OBA. Verder gaan ouders met de OBA Leesconsulent en de pedagogisch medewerker/oudercontactmedewerker in gesprek over van te voren gekozen onderwerpen. De precieze duur en de inhoud van het programma worden afgestemd op de samenstelling van de groep.

Praktische informatie

  • uitvoering in een OBA vestiging naar keuze of op locatie
  • duur: 1-1,5 uur
  • minimaal 4 weken voor de gewenste datum/periode aanvragen
Dag Datum Tijd
- 4 september 2023
t/m 19 juli 2024
in overleg