Openbare Bibliotheek Amsterdam | Webshop
Workshop voor ouders
Categorie Inspiratie en advies
Groep leerkrachten PO
Tags leesbevordering ouders
Prijzen
  • per bijeenkomst € 110,00
Terug

Workshop voor ouders

Voor wie?
Leerkrachten in het primair onderwijs en ouders.

Wat gaan we doen?
Wil jij ouders van je leerlingen handvatten geven, zodat ze hun kind beter kunnen ondersteunen bij het leren lezen? In deze workshop voor ouders gaan de bibliothecaris en de leerkracht in gesprek met ouders aan de hand van vragen als: Waarom is voorlezen belangrijk? Wat lees je voor en hoe doe je dat? Waar vind je digitale (prenten)boeken? Hoe ondersteun je je kind bij het leren lezen? De precieze duur en de inhoud stemmen we af in overleg af met de school. Daarbij kijken we onder meer naar de samenstelling van de groep.

Waarom deze workshop?

  • Uit onderzoek blijkt dat een goede leesomgeving in belangrijke mate bijdraagt aan de leesmotivatie van kinderen. Ouders zijn daarbij cruciaal. Het is dus belangrijk om ouders zoveel mogelijk te betrekken bij leesbevordering.

Waar en wanneer?

  • Locatie: in een OBA-vestiging of op school.
  • Datum en tijd: in overleg.

Goed om te weten

  • Duur: 45-60 minuten.
  • De school zorgt voor de werving van de ouders.
  • Aanvraagtermijn: minimaal vier weken van tevoren.
  • Betaling: de factuur ontvang je na afloop.
  • De algemene voorwaarden vind je hier.

Heb je vragen over het programma? Neem contact op met school@oba.nl.

Dag Datum Tijd
- in overleg
2 september 2024 - 11 juli 2025
in overleg in overleg