Openbare Bibliotheek Amsterdam | Webshop
De Monitor: meet het leesgedrag en -plezier
Categorie Workshops en advies voor leerkrachten en ouders
Groep leerkrachten
Tags leesbevordering
Prijzen
  • deelname € 250,00
Terug

De Monitor: meet het leesgedrag en -plezier

Kinderen die meer lezen, zijn beter in taal. Logisch eigenlijk, want door te lezen maken kinderen kennis met nieuwe woorden en ‘boekentaal’, wennen zij aan de correcte spelling van woorden, oefenen zij – bewust en onbewust – strategieën voor begrijpend lezen en doen zij allerlei kennis op over de wereld.

Kinderen die minimaal een kwartier per dag lezen scoren hoger op de Cito-toets, op taal maar ook op andere vakken als rekenen en wereldoriëntatie. Daarom vinden wij het belangrijk om leerkrachten en scholen te ondersteunen en het leesplezier op scholen te bevorderen. Met behulp van deze monitor krijgt u inzicht in de situatie op uw school. Hier kunt u vervolgens op inspelen.

In samenwerking met de school monitort de OBA het leesgedrag en leesplezier. Er wordt informatie verzameld over het leen- en leesgedrag van leerlingen, de leesmotivatie van leerlingen en het leesbevorderend gedrag van leerkrachten. De OBA-leesconsulent bibliotheek maakt op basis van deze gegevens een analyse en een advies. Dit wordt besproken met de leescoördinator van de school (of met het hele team).
Vervolgens kunnen er voorstellen en afspraken worden gemaakt over de invulling van het leesbevorderingsbeleid.

Na een jaar wordt de volgende meting uitgevoerd, om de opbrengsten vast te stellen en zo nodig nieuwe afspraken te maken.

Praktische informatie

  • De monitor wordt opengesteld in december 2022/januari 2023
  • Aanmelden vóór 18 november 2022
Dag Datum Tijd
- in overleg
6 dec. 2022 - 3 feb. 2023
in overleg in overleg nog 8 beschikbaar