Openbare Bibliotheek Amsterdam | Webshop
Leskist Boek en Film: De regels van Floor
Categorie Leskisten Boek en Film
Groep groep 5, groep 6
Tags leesbevordering
Prijzen
  • per leskist € 45,00
Terug

Leskist Boek en Film: De regels van Floor

Lees met de klas het boek De spelregels van Floor van Marjon Hoffman, en kijk daarna samen naar de verfilming van één of meer regels. Floor is een meisje van 9 en in haar wereld bedenken kinderen, net als volwassenen, hun eigen regels en dat leidt tot bijzondere inzichten. De verhalen rond de regels uit het boek De spelregels van Floor hebben allemaal iets met sport te maken. Het is een leuk boek voor zowel meisjes als jongens.
De korte filmpjes op de meegeleverde dvd gaan allemaal over een regel die Floor heeft bedacht. Inmiddels zijn er 14 verschillende titels verschenen.

Ieder kind beleeft een boek anders. In de klas lezen zij allemaal hetzelfde boek, en bekijken samen de verfilming. Door er vervolgens over te praten gaan kinderen de verhalen beter begrijpen. Het uitwisselen van ervaringen en meningen is erg leerzaam.

Dit project bestaat uit 30 exemplaren van het boek De spelregels van Floor, de film en een lesbrief voor de leerkracht.
De kist wordt in de week voor de uitleenperiode afgeleverd op school en daarna weer opgehaald.

Startdatum Einddatum
22 maart 2021 23 april 2021 volgeboekt Uitleenperiode 5 weken
24 mei 2021 25 juni 2021 volgeboekt Uitleenperiode 5 weken