Openbare Bibliotheek Amsterdam | Webshop
Leskist Boek en Film: Marius Mindermeer
Categorie Leskisten Boek en Film
Groep groep 4, groep 5
Tags leesbevordering
Prijzen
  • per leskist € 45,00
Terug

Leskist Boek en Film: Marius Mindermeer

Lees met de groep het boek De fantastische vliegende boeken van Marius Mindermeer geschreven door William Joyce en bekijk samen de verfilming van het boek.

Marius Mindermeer hield van woorden. Hij hield van verhalen. Hij hield van boeken. Maar in elk verhaal gebeurt wel iets vervelends. Op een dag werd de hemel donker. De wind begon te waaien, tot alles wat Marius kende verwaaid was. Maar de kracht van een verhaal zal alles redden. De fantastische vliegende boeken van Marius Mindermeer is een feestelijke liefdesverklaring aan het boek en aan het vertellen van verhalen. Het prentenboek is gebaseerd op de gelijknamige korte animatie film.

Ieder kind beleeft een boek anders. Door allemaal hetzelfde boek te lezen, de verfilming ervan te bekijken en er vervolgens over te praten gaan kinderen het boek beter begrijpen. Het uitwisselen van ervaringen en meningen is erg leerzaam.

Dit project bestaat uit 27 exemplaren van het boek Marius Mindermeer, de film en een lesbrief voor de leerkracht.
De kist wordt in de week voor de uitleenperiode afgeleverd op school en daarna weer opgehaald.

Startdatum Einddatum
24 mei 2021 25 juni 2021 nog 1 beschikbaar Uitleenperiode 5 weken