Openbare Bibliotheek Amsterdam | Webshop
OBA op School
Categorie Workshops en advies voor leerkrachten en ouders
Groep leerkrachten
Tags leesbevordering
Prijzen
  • Gesprek gratis
Terug

OBA op School

Er zijn zorgen rond de leesmotivatie en de leesvaardigheid van kinderen. Al voor de coronacrisis bleek uit diverse onderzoeken dat Nederlandse basis- en middelbare scholieren het minste plezier in lezen hebben in vergelijking met kinderen uit andere landen. Ook scoren Nederlandse jongeren op leesvaardigheid zwakker dan de kinderen uit de meeste andere landen. De Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur roepen gezamenlijk op tot een leesoffensief.

Structureel inzetten op leesmotivatie werkt: kinderen/jongeren die plezier hebben in lezen, gaan meer lezen, gaan daardoor steeds beter lezen en blijven lezen. Zij worden daardoor aantoonbaar beter in taal.

NIEUW:
Om op een meer structurele basis de school te ondersteunen bij het vergroten van de leesmotivatie, en daardoor te werken aan meer leesplezier, begrijpend lezen, woordenschatuitbreiding biedt OBA School de aanpak OBA op School.

Met OBA op School wil de OBA:

  • een structurele, meerjarige samenwerking tussen OBA en school vastleggen
  • een gezamenlijke visie op het stimuleren van de leesmotivatie formuleren
  • in een Leesplan vastleggen welke programma’s en activiteiten de komende jaren op school en in de OBA-vestiging worden uitgevoerd. Denk hierbij aan: het voorlezen in de groepen, deelname aan leesbevorderingscampagnes, werkvormen rond lezen, het updaten en onderhouden van de schoolbibliotheek, het organiseren van ouderactiviteiten en teamtraining.
  • een OBA-leesconsulent op school inzetten, die samen met de leescoördinator op school zorgt dat de activiteiten worden uitgevoerd

De aanpak OBA op School bestaat uit een basisprogramma, met daarin de onderdelen die de start vormen om structureel aan leesmotivatie op school te werken. Daarnaast is er het keuzeprogramma, waaruit de school naar behoefte programma’s kan afnemen.

Meer weten over OBA op School?
De adviseurs van OBA School bespreken graag de wensen en de mogelijkheden voor een meerjarige samenwerking.

Dag Datum Tijd
- in overleg
29 aug. 2022 - 23 jun. 2023
in overleg in overleg Reserveren