Openbare Bibliotheek Amsterdam | Webshop
Leskist Boek en Film: Meester Kikker
Categorie Leskisten
Groep groep 4, groep 5, groep 6
Tags leesbevordering
Prijzen
  • per leskist € 55,00
Terug

Leskist Boek en Film: Meester Kikker

Lees met de groep het boek Meester Kikker van Paul van Loon en bekijk samen de film.

Meester Frans heeft een geheim. Dat durft hij aan zijn klas (groep 3-4) wel prijs te geven: hij verandert zo nu en dan in een kikker. Dat is lastig, want hij heeft het niet in de hand. Als de kinderen van zijn klas bij toeval ontdekken dat de directeur van de school, meneer Stork, een soortgelijk geheim heeft, en soms in een ooievaar verandert die vervolgens kikkers eet om weer mens te worden (gevaarlijke situatie voor meester Frans!), bedenken ze een plan om hun meester te redden.

Ieder kind beleeft een boek anders. Door allemaal hetzelfde boek te lezen, de verfilming ervan te bekijken en er vervolgens over te praten gaan kinderen het boek beter begrijpen. Het uitwisselen van ervaringen en meningen is erg leerzaam.

Dit project bestaat uit 30 exemplaren van het boek Meester Kikker, de film en een lesbrief voor de leerkracht.
Als er op school geen mogelijkheid is om een dvd af te spel dan is de film ook online te bekijken via diverse kanalen.

Duur: 8 weken
De leskist wordt in de week voor de startdatum afgeleverd op school en in de week na de einddatum weer opgehaald.

Startdatum Einddatum
20 mei 2024 14 juli 2024 volgeboekt