Openbare Bibliotheek Amsterdam | Webshop
Expeditie Ontwerpen en Coderen
Categorie Groepsprogramma's Digitale geletterheid / Maakplaats 021
Groep groep 6, groep 7, groep 8
Tags coderen ontwerpen
Prijzen
  • per klas € 1090,00
Terug

Expeditie Ontwerpen en Coderen

Centraal in deze expeditie: leren door te maken! Maakonderwijs is een creatieve manier om van kinderen uitvinders te maken en stimuleert hoofd, handen en hart. De ervaring en beleving staat centraal in dit proces van plezier, experiment, falen, doorzetten en samenwerken. In deze expeditie maken we de combinatie tussen kunst en creativiteit en techniek en coderen. 
Leerlingen passen in drie verschillende workshops van elk twee bijeenkomsten de opgedane kennis toe en leren nieuwe vaardigheden door een zelfbedacht object te maken. Ze gaan als uitvinders aan de slag en leren al doende.

Workshop 1: Magic Machine – twee bijeenkomsten
In de workshop 'Magic Machine' gaan de kinderen ‘tinkeren’: denken met hun handen. In groepjes maken ze op basis van een gekozen emotie of behoefte een Magische Machine. Daarna mogen ze met LittleBits hun machine interactief maken. Aan het eind van de workshop krijgen de kinderen de ruimte om hun gemaakte Magic Machine aan de klas te presenteren.

Workshop 2: Maken met de micro:bit – twee bijeenkomsten
In de workshop 'Maken met een micro:bit' leren de kinderen de basis van het programmeren. Een micro:bit is een minicomputer waarmee kinderen zelf kunnen leren programmeren. De kinderen krijgen een uitdagende vraag voorgelegd waarvoor zij een oplossing mogen bedenken én maken met behulp van knutselmateriaal en de micro:bit. Aan het eind van de workshop presenteert elk groepje de door henzelf gemaakte oplossing op de vraag.

Workshop 3: Ontwerpen voor de 3D printer – twee bijeenkomsten
In de workshop 'Ontwerpen voor de 3D printer' ontdekken de kinderen het programma Tinkercad waarmee ze een 3-dimensionaal ontwerp maken voor de 3D printer. Als ze de basis onder de knie hebben, gaan ze in groepjes aan de slag met een uitdagende ontwerpopdracht. Aan het eind presenteert elk groepje de bedachte oplossing en mag het geprinte ontwerp meegenomen worden naar huis.

Opbouw en lesduur
De lessenreeks bestaat uit 3 workshops van elk twee bijeenkomsten. Een bijeenkomst duurt steeds twee uur. In totaal duurt dit lessenpakket dus 6 x 120 minuten.

Leerinhoud/leerdoelen
Doelen van deze workshops:
• Leren programmeren
• Leren ontwerpen in 3D
• Leren toepassingsgericht te ontwerpen
• Creativiteit stimuleren
• Probleemoplossende vaardigheden stimuleren
• Communiceren en samenwerken stimuleren

Dag Datum Tijd
- 29 aug. 2022
t/m 21 jul. 2023
OBA Slotermeer
- 29 aug. 2022
t/m 21 jul. 2023
OBA Waterlandplein
- 29 aug. 2022
t/m 21 jul. 2023
OBA Javaplein
- 29 aug. 2022
t/m 21 jul. 2023
OBA Oosterdok
- 29 aug. 2022
t/m 21 jul. 2023
OBA Osdorp
- 29 aug. 2022
t/m 21 jul. 2023
OBA CC Amstel
- 29 aug. 2022
t/m 21 jul. 2023
OBA Reigersbos
- 29 aug. 2022
t/m 21 jul. 2023
OBA Staatsliedenbuurt
- 29 aug. 2022
t/m 21 jul. 2023
OBA Mercatorplein