Openbare Bibliotheek Amsterdam | Webshop
Leskist Boek en Film: Superjuffie!
Categorie Leskisten Boek en Film
Groep groep 5, groep 6, groep 7
Tags leesbevordering
Prijzen
  • per leskist € 45,00
Terug

Leskist Boek en Film: Superjuffie!

Lees met de groep het boek Superjuffie! van Janneke Schotveld, en kijk samen de film.

Juf Josje lijkt een heel gewone juf, maar er is iets bijzonders met haar aan de hand. Als er een dier in nood is, verandert ze namelijk in Superjuffie. Zodra ze een hap van haar krijtje neemt, krijgt ze superkrachten en schiet ze als een groene tornado door de lucht om het dier te redden. Juf Josje probeert haar gave te verbergen voor de kinderen op haar nieuwe school, maar dat lukt niet lang. Gelukkig beloven ze niets te vertellen tegen de strenge directeur. Want het kan natuurlijk niet, een juf die halverwege een dictee zomaar wegvliegt...

Ieder kind beleeft een boek anders. Door allemaal hetzelfde boek te lezen, de verfilming ervan te bekijken en er vervolgens over te praten gaan kinderen het boek beter begrijpen. Het uitwisselen van ervaringen en meningen is erg leerzaam.

Dit project bestaat uit 30 exemplaren van het boek Superjuffie!, de film en een lesbrief voor de leerkracht.
De kist wordt in de week voor de uitleenperiode afgeleverd op school en daarna weer opgehaald.

Startdatum Einddatum
22 maart 2021 23 april 2021 nog 1 beschikbaar Uitleenperiode 5 weken
24 mei 2021 25 juni 2021 nog 2 beschikbaar Uitleenperiode 5 weken