Openbare Bibliotheek Amsterdam | Webshop
Doe je digiding! - jongeren en de digitale overheid
Categorie Programma's
Groep eerstejaarsstudenten MBO
Tags digitale geletterdheid mediawijsheid online lesmateriaal
Prijzen
  • per klas gratis
Terug

Doe je digiding! - jongeren en de digitale overheid

'Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid' is een gratis online lesprogramma dat zelfstandig uit te voeren is door docenten in de klas. Het is ontwikkeld door Stichting Digisterker voor vierdejaars vmbo-leerlingen en voor eerstejaars mbo-studenten.

Het programma wordt aangeboden in een online leeromgeving en bestaat uit zes lesmodules. De lesmodules richten zich op de thema’s overheid, burger en DigiD; identiteit; bijbaan; studeren; verkeer en vervoer en zorg.

Via de lesmodules van Doe je digiding! worden de leerlingen voorbereid op het zelfstandig zaken kunnen doen met verschillende overheidsorganisaties. De inhoud van de modules sluit aan bij maatschappijleer en economie in het vmbo en bij burgerschap in het mbo. De modules kunnen gebruikt worden als invulling voor digitaal burgerschap.

In het programma wordt individueel werken afgewisseld met momenten van klassikale interactie. De gemiddelde doorlooptijd van elk van de zes lesmodules is ongeveer een blokuur.

Bij inschrijving in de webshop brengt de OBA je graag in contact met Stichting Digisterker voor het lesmateriaal en meer informatie.

Dag Datum Tijd
- in overleg
4 september 2023 - 19 juli 2024
in overleg online Reserveren