Openbare Bibliotheek Amsterdam | Webshop
Meer lezen, beter in taal - mbo
Categorie Inspiratie en advies
Groep docenten mbo
Prijzen
  • online publicatie gratis
Terug

Meer lezen, beter in taal - mbo

Deze brochure van Stichting Lezen (2020) gaat over een van de meest onderschatte maatregelen om de taalontwikkeling te bevorderen: structureel vrij lezen en vrijetijdslezen.

Via een bespreking van wetenschappelijk onderzoek geeft de brochure een beeld van de effecten van lezen op de ontwikkeling van leesvaardigheid, woordenschat, begrijpend lezen en andere taaldomeinen. Ook worden enkele succesvolle mbo-projecten beschreven. Een professionele samenwerking tussen docenten, mediatheek en de plaatselijke bibliotheek is daarbij onmisbaar. Ten slotte wordt beschreven hoe roc’s kunnen werken aan een taalbeleid waarin leesbevordering logisch verbonden wordt met andere onderdelen van het taalbeleid.

De link van de online publicatie ontvang je na aanvraag.

Dag Datum Tijd
- 2 september 2024
t/m 11 juli 2025
online Reserveren