Openbare Bibliotheek Amsterdam | Webshop
Monitor: meet het leesklimaat in de kinderopvang
Categorie Voor professionals
Groep pedagogisch medewerkers, VVE
Prijzen
  • per deelname € 250,00
Terug

Monitor: meet het leesklimaat in de kinderopvang

Meedoen met deze landelijke monitor betekent dat alle pedagogisch medewerkers en de locatiemanager en/of voorleescoordinator een online vragenlijst invullen. Aan de hand van de resultaten maakt de OBA-leesconsulent bibliotheek een analyse en een advies. Dit wordt besproken met de voorleescoördinator van de kinderopvang (of met het hele team).

Vervolgens kunnen er voorstellen en afspraken worden gemaakt over de invulling van het voorleesplan. Het voorleesplan bevat vaak een meerjarenplan en een jaarplan. In het jaarplan legt de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf vast welke activiteiten plaatsvinden, aan welke campagnes ze meedoen, hoe de collectie wordt onderhouden en wie wat doet.
Indien gewenst wordt de volgende meting het jaar er op uitgevoerd. Dit gebeurt om de opbrengsten vast te stellen en zo nodig nieuwe afspraken te maken.

Praktische informatie
• De monitor wordt opengesteld in december 2022/januari 2023
• Aanmelden vóór 10 december 2022
• Kosten: 250 euro

Dag Datum Tijd
- 1 dec. 2022
t/m 11 feb. 2023
in overleg nog 10 beschikbaar