Openbare Bibliotheek Amsterdam | Webshop
Leskist Boek en Film: Wiplala
Categorie Leskisten Boek en Film
Groep groep 6, groep 7
Tags leesbevordering
Prijzen
  • per leskist € 45,00
Terug

Leskist Boek en Film: Wiplala

Lees met de groep het boek Wiplala geschreven door Annie M.G. Schmidt en bekijk samen de film.

Een klein mannetje is het. Geen kabouter maar een Wiplala. Hij kan tinkelen, een soort toveren, maar hij vergeet steeds hoe hij de dingen weer terug getinkeld krijgt. Als hij de familie Blom net zo klein tinkelt als hijzelf, is dat het begin van een spannend avontuur.

Ieder kind beleeft een boek anders. Door allemaal hetzelfde boek te lezen, de verfilming ervan te bekijken en er vervolgens over te praten gaan kinderen het boek beter begrijpen. Het uitwisselen van ervaringen en meningen is erg leerzaam.

Dit project bestaat uit 30 exemplaren van het boek Wiplala, de film en een lesbrief voor de leerkracht.
De kist wordt in de week voor de uitleenperiode afgeleverd op school en daarna weer opgehaald.

Startdatum Einddatum
24 mei 2021 25 juni 2021 nog 1 beschikbaar Uitleenperiode 5 weken