Openbare Bibliotheek Amsterdam | Webshop
25 Werkvormen leesbevordering voor het vo
Categorie Inspiratie en advies
Groep docenten vo
Tags leesbevordering
Terug

25 Werkvormen leesbevordering voor het vo

In deze publicatie van Stichting Lezen ontvang je handvatten om je leerlingen te stimuleren te gaan lezen en werkvormen om het lezen van boeken nog beter op de kaart te zetten.

Leescultuur laten ontstaan of vergroten is het doel van de 25 werkvormen leesbevordering voor het vo. Als docent kun je naar eigen inzicht aanpassingen of combinaties maken naar leeftijd of leesniveau van de betreffende klas.

Uitgangspunten bij de werkvormen:
• sluiten aan bij interesses van de leerling
• maken het belang van lezen duidelijk
• zorgen voor sociale interactie rondom teksten en boeken
• ondersteunen het gevoel van autonomie
• versterken het competentiegevoel

Download hier de online publicatie van de Bibliotheek op School.