Openbare Bibliotheek Amsterdam | Webshop
Nederland Leest Junior: boekenpakket voor op school
Categorie Landelijke campagnes
Groep groep 7, groep 8, havo leerjaar 1, havo leerjaar 2, vmbo leerjaar 1, vmbo leerjaar 2
Tags klassenset leesbevordering
Prijzen
  • per pakket van 32 boeken € 40,00
Terug

Nederland Leest Junior: boekenpakket voor op school

Nederland Leest heeft ook een junior-editie. De campagne Nederland Leest Junior duurt de hele maand november en is speciaal gemaakt voor basisschoolkinderen in groep 7 en 8 én leerlingen in jaar 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.

Dit jaar staat het boek Het Pungelhuis van Annet Huizing centraal tijdens Nederland Leest Junior. Met de klas dit boek lezen biedt een mooie kans om met elkaar in gesprek te gaan.

Het Pungelhuis start in Utrecht, waar Ole met zijn vader en moeder woont. Het verhaal verplaatst zich al snel naar een Brabants dorp als hij met zijn vader terugkeert naar opa’s huis in de bossen van Brabant, vlak bij de grens met België. Daar woedde in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw een hevige strijd tussen botersmokkelaars en commiezen. Langzaam maar zeker ontdekt Ole waarom zijn vader nooit over zijn opa wilde praten. Het Pungelhuis van Annet Huizing werd bekroond met de Thea Beckmanprijs 2022 en de Jonge Beckman 2022.

Praktische informatie
• Het schoolpakket bestaat uit 32 exemplaren van Het Pungelhuis, toegang tot online lesmaterialen en een poster voor in de klas;
• Prijs: €40,-, inclusief aflevering op school;
• De boeken worden eigendom van de school;
• Zolang de voorraad strekt.

Dag Datum Tijd
- 4 september 2023
t/m 19 juli 2024
Op school