Openbare Bibliotheek Amsterdam | Webshop
Cursus Open Boek: word leescoördinator
Categorie Inspiratie en advies
Groep leerkrachten PO
Prijzen
  • per deelnemer € 475,00
Terug

Cursus Open Boek: word leescoördinator

Een leescoördinator helpt om meer eenheid in het leesonderwijs op school te brengen. De invalshoek is de leesbevordering: leesbeleving en –interesse, leesmotivatie en literaire competenties. De leescoördinator draagt met steun van het team zorg voor de basisvoorwaarden: een visie op lezen, voldoende (voor)leestijd, een actuele en gevarieerde boekencollectie, de kwaliteit van werkvormen, deelname aan leesactiviteiten en –projecten en deskundigheidsbevordering voor leerkrachten.

De cursus Open Boek bestaat uit zes bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er ingegaan op de effecten van een goede leesomgeving, de verschillende boekensoorten en hun functie, leescultuur op school, leesbevordering in het basisonderwijs, specifieke werkvormen voor leesinteresse en het schoolleesplan.
De cursus eindigt met de opdracht een jaarplan te schrijven voor de eigen school. Na afloop van de cursus ontvangen de cursisten een certificaat.

Praktische informatie

  • Start op woensdag 16 oktober Overige data (onder voorbehoud): 6 nov, 27 nov, 11 dec, 15 jan, 5 feb (afsluiting)
  • Locatie: OBA Oosterdok.
  • Groepsgrootte: minimaal 10 en maximaal 14 deelnemers
  • Tijd: 15:00 – 17:30 uur

De cursus is met 50 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl