Openbare Bibliotheek Amsterdam | Webshop
Burgerschap en Techniek: Amsterdam Designathon Challenge
Categorie Groepsprogramma's Digitale geletterheid / Maakplaats 021
Groep groep 6, groep 7, groep 8
Tags burgerschap
Prijzen
  • per groep € 150,00
Terug

Burgerschap en Techniek: Amsterdam Designathon Challenge

Introductie
Gaat jouw klas de uitdaging aan? Samen met tien andere basisscholen bedenken we oplossingen voor het samenleven met 180 verschillende culturen in een stad als Amsterdam. Tijdens de challenge verzinnen, bouwen en presenteren de leerlingen een zelfbedachte oplossing rond dit vraagstuk. De kinderen doen dit in een maakplaats, waar ze gebruik kunnen maken van mini-motoren, sensoren en andere technologieën. Ontwerpend leren en maakonderwijs worden zo gecombineerd.

Van elke school wordt het groepje met de meest innovatieve oplossing uitgenodigd voor de live-finale in OBA Oosterdok. In de finale presenteren zij hun ontwerpen voor een groot publiek en vakjury in het theater.

Maakplaats 021 organiseert de Amsterdam Designathon Challenge samen met non-profit organisatie ‘Designathon Works’ voor 10 basisscholen in Amsterdam.

Opbouw en lesduur
Eéndaagse workshop in de maakplaats
Eén finaledag in OBA Oosterdok

Leerinhoud/leerdoelen
Er wordt gewerkt aan SLO-kerndoelen:1, 2, 3, 34, 37, 42, 45 en 55.
Daarnaast ligt de focus op de volgende 21st century skills:

  • communiceren
  • creatief denken en handelen
  • kritisch denken
  • probleemoplossend denken en handelen
  • samenwerken
  • sociale en culturele vaardigheden

De 21st century skills zoals op SLO beschreven.