Openbare Bibliotheek Amsterdam | Webshop
Future Monster Lab
Categorie Groepsprogramma's Digitale geletterheid / Maakplaats 021
Groep groep 6, groep 7, groep 8
Tags burgerschap
Prijzen
  • per lessenreeks € 990,00
Terug

Future Monster Lab

Introductie
In de Future Monster Lab workshopserie in Maakplaats 021 verkennen leerlingen de toekomst van onze planeet en vinden problemen, zorgen en oplossingen. In het Future Monster Lab bouwen kinderen monsters van oude elektrische apparaten en verpakkingsafval. Deze monsters zijn een reactie op urgente milieuproblemen, zoals afval, microplastics, de klimaatcrisis en de coronapandemie.

Om de idee├źn van de kinderen te vergroten en te verbeelden, wordt elektronische technologie gebruikt als onderdeel van creatieve zelfexpressie en speelse verkenning van oplossingsrichtingen. Knipperende LEDjes, brommende motortjes en draaiende ventilatoren worden onderdeel van het monster en versterken de boodschap van de leerling.

Opbouw en lesduur
Minimaal 4 lessen van 3 uur in de Maakplaats of 6 lessen van 2 uur.
Elke les begint met een opening en eindigt met een gezamenlijke reflectie. De serie workshops begint met een speurtocht over de toekomst van onze planeet. Aan de hand daarvan formuleren kinderen hun zorgen en dromen over de toekomst. Deze worden verbeeld door een monster, waar de elektronica de werking verbeeldt. We sluiten af met een eindpresentatie: de Future Monster Show.

Leerinhoud/leerdoelen
Er wordt gewerkt aan SLO-kerndoelen: 39, 42, 45, 54 en 55.
Daarnaast ligt de focus op de volgende 21st century skills:

  • communiceren;
  • creatief denken en handelen;
  • kritisch denken;
  • probleemoplossend denken en handelen;
  • samenwerken;
  • sociale en culturele vaardigheden.

De 21st century skills zoals op SLO beschreven.

Bijzonderheden
Het Future Monster Lab is bedacht in het project DOIT van maakplaats-partner Waag, http://DOIT-Europe.Net, H2020-770063.

Dag Datum Tijd
- in overleg
23 aug. 2021 - 4 jul. 2022
in overleg OBA Oosterdok
- in overleg
23 aug. 2021 - 4 jul. 2022
in overleg OBA Waterlandplein
- in overleg
23 aug. 2021 - 4 jul. 2022
in overleg OBA Slotermeer
- in overleg
23 aug. 2021 - 4 jul. 2022
in overleg OBA Osdorp
- in overleg
23 aug. 2021 - 4 jul. 2022
in overleg OBA Javaplein
- in overleg
23 aug. 2021 - 4 jul. 2022
in overleg OBA Mercatorplein
- in overleg
23 aug. 2021 - 4 jul. 2022
in overleg OBA Reigersbos
- in overleg
23 aug. 2021 - 4 jul. 2022
in overleg OBA CC Amstel