Openbare Bibliotheek Amsterdam | Webshop
Doe je digiding!
maandag 4 september 2023 - vrijdag 19 juli 2024
Categorie Programma's
Groep praktijkonderwijs leerjaar 4, praktijkonderwijs leerjaar 5, vmbo leerjaar 4
Tags digitale geletterdheid mediawijsheid online lesmateriaal
Prijzen
  • per klas gratis
Download Toevoegen aan agenda
Terug

Doe je digiding!

'Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid' is een gratis online lesprogramma dat zelfstandig uit te voeren is door docenten in de klas. Het is ontwikkeld door Stichting Digisterker voor vierdejaars vmbo-leerlingen en voor eerstejaars mbo-studenten.

Het programma wordt aangeboden in een online leeromgeving en bestaat uit zes lesmodules. De lesmodules richten zich op de thema’s overheid, burger en DigiD; identiteit; bijbaan; studeren; verkeer en vervoer en zorg.

Via de lesmodules van Doe je digiding! worden de leerlingen voorbereid op het zelfstandig zaken kunnen doen met verschillende overheidsorganisaties. De inhoud van de modules sluit aan bij maatschappijleer en economie in het vmbo en bij burgerschap in het mbo. De modules kunnen gebruikt worden als invulling voor digitaal burgerschap.

NIEUW: Doe je digiding! - praktijkonderwijs
Voor veel jongeren in het praktijkonderwijs levert de digitale overheid problemen op. Bijvoorbeeld het aanvragen van DigiD of het terugvragen van loonheffing bij een bijbaan. In de lessen Doe je digiding! - praktijkonderwijs maken de leerlingen kennis met de digitale overheid, leren zij waar ze digitale (overheids)zaken moeten regelen en waar zij hulp kunnen krijgen. De ontwikkeling van Doe je digiding! voor praktijkonderwijs is mede mogelijk gemaakt dankzij een gift van het SIDN fonds.

In het programma wordt individueel werken afgewisseld met momenten van klassikale interactie. De gemiddelde doorlooptijd van elk van de zes lesmodules is ongeveer een blokuur.

Bij inschrijving in de webshop brengt de OBA je graag in contact met Stichting Digisterker voor het lesmateriaal en meer informatie.


per klas
gratis